Post Harvest Projesi Kapanış Konferansı "Kapanış Konferansı" Proje Yaygınlaştırma Semineri-Avusturya (7 Haziran 2019) Proje kapsamında “Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi” konulu etkinlik gerçekleştirildi. Proje Yaygınlaştırma Semineri-İspanya (14 Mayıs 2019) 19th ICC Conference 6. Uluslararası Sürdürülebilir Hasat sonrası ve Gıda Teknolojileri Konferansı- INOPTEP 2019 Proje Yaygınlaştırma Semineri-Romanya (30 Mayıs 2019) 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi Buluşma Adresi Avusturya Oldu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) Açılış Konferansına Davet

Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar projesinin 4. Uluslararası Yürütme Komitesi toplantısı 14-16 Mayıs tarihlerinde Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC)’nin ev sahipliğinde Murcia/İspanya’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş., Bursa Ticaret Borsası, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Galati Üniversitesi ve Avusturya’dan ISEKI-Gıda Derneği’nden yetkililer katıldı.
Toplantının ilk günü İspanya CTC tarafından düzenlenen “IX International Symposium on Food Technologies” sempozyumuna poster ve sözlü sunumlarla katılım sağlanmıştır. Sunumlarda “Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve proje çıktılarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verilmiştir. Toplantının ikinci günü proje faaliyetlerinin değerlendirildiği bir sunumla başlamıştır. Sunumda proje kapsamında oluşturulan fikri çıktıların genel özetleri verilmiş ve fikri çıktıların yaygınlaştırılması için yapılması gereken çalışmalar katılımcılarla paylaşılmıştır. Toplantının son günü proje bütçe görüşmeleri ile başlamış ve toplam proje bütçesi ve proje ortaklarının bütçeleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.