Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesinin açılış toplantısı ve açılış konferansı 15-17 Ocak 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Toplantıda proje ortağı kurum temsilcileri tarafından kurumların tanıtımı ve projede gerçekleştirecekleri iş paketleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca tüm ortaklara projenin amacı, iş paketleri, zaman çizelgesi, proje çıktıları ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi. Toplantının son gününde ilk 6 ayda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlaması yapıldı.

16 Ocak 2018 tarihinde Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nde;  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) Daire Başkanı Ramazan Bülbül, ulusal ve uluslar arası proje ortaklarının temsilcileri, hedef gruplar, ilgili paydaşlar ve çeşitli basın kuruluşlarının katılımıyla Açılış Konferansı gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları sonrası proje ortağı kurumların temsilcileri tarafından projenin amacı, hedefleri ve gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Açılış Konferansı projenin daha geniş kitlelere duyurulmasına, proje yürütme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.