Post Harvest Projesi Kapanış Konferansı "Kapanış Konferansı" Proje Yaygınlaştırma Semineri-Avusturya (7 Haziran 2019) Proje kapsamında “Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi” konulu etkinlik gerçekleştirildi. Proje Yaygınlaştırma Semineri-İspanya (14 Mayıs 2019) 19th ICC Conference 6. Uluslararası Sürdürülebilir Hasat sonrası ve Gıda Teknolojileri Konferansı- INOPTEP 2019 Proje Yaygınlaştırma Semineri-Romanya (30 Mayıs 2019) 4. Yürütme Komitesi Toplantısı (14-16 Mayıs 2019) Murcia/İspanya Proje Kapsamında Gıda Atıklarının Değerlendirilmesi Konulu Eğitim İspanya'da Gerçekleştirildi Buluşma Adresi Avusturya Oldu Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali Lansmanı Yıldıray İstanbullu İspanya'nın "ALIMENTACIÓN" Dergisine Proje ile İlgili Açıklamalarda Bulundu Proje Kapsamında İncir Bahçe Günü Etkinliği Gerçekleştirildi 5. ISEKI Uluslararası Gıda Konferansı POSTHARVEST proje sunumu ISEKI Gıda Derneği tarafından hazırlanan gazetenin Temmuz 2018 sayısında POSTHARVEST projesi hakkında bilgilere yer verilmiştir “2. Uluslararası Yürütme Komitesi Toplantısı” Gerçekleştirildi “Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi” Gerçekleştirildi Açılış Toplantısı ve Konferansı (15-17 Ocak 2018) Açılış Konferansına Davet

ETKİNLİKLER

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan proje finansmanı ile yürütülen  "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar [POSTHARVEST]" isimli proje Erasmus+  KA202 Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında desteklenmektedir.
Proje; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte olup, projede dört ülkeden proje paydaşları ile birlikte çalışılmaktadır. Proje 01.09.2017 tarihinde başlamış olup, proje süresi 24 aydır. Proje ortakları, Türkiye’de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM AŞ.) ve Bursa Ticaret Borsasıdır (BTB). Projemizin yurtdışı paydaşları ise, İspanya’dan Gıda Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya’dan, Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve Avusturya’dan, Gıda Derneği (IFA)’dir.
Proje; seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır. 
Bu çalışmadan elde edilecek veriler ve fikri çıktılar gerek elektronik platformda gerek basılı yayın şeklinde sektör çalışanlarının ve konu ile ilgili hedef kitlenin kullanımına sunulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan çoğaltıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca Türkiye ve proje paydaşı olan ülkelerde konuya ilişkin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fikri çıktılar bu sektörde çalışmakta olan hedef kitlenin (çiftçi, depocu, taşımacı, pazarlamacı vb.) eğitiminde kullanılmak üzere elektronik ortamda ulaşılabilecek bir öğrenim modeline aktarılacaktır.
Proje bütçesi 237.665,00 Avro’dur.